You have no items in your shopping cart.

Subtotal: ฿0.00

Promotion

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลด

 

1. เพียงแสดงคูปองส่วนลดเพิ่ม 10 % ก่อนชำระเงินที่โชว์รูม หรือกรอกโค้ดส่วนลด ZEN10NOV สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์

2. ระยะเวลาการใช้งานคูปอง ตั้งแต่วันนี้ - 30 ตุลาคม 2560

3. สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า